Đề xuất của Quốc Phục

Thứ bảy 28.12.2012

Giao kế hoạch này cho bộ văn hóa thông tin phụ trách và xây dựng, để phát triển thành Quốc Phục của công dân và Doanh nhân Việt Nam.

Nhà Nước quy định toàn thể các Doanh nhân Việt Nam phải mặc Quốc Phục này để hình ảnh Việt Nam ngày càng đặc biệt và dễ nhận biết hơn trong mắt cộng đồng quốc tế.

Đề nghị được tham gia trình diễn, tham gia đóng góp chương trình đại lễ 1000 năm Thăng Long về việc truyền tải thông điệp Áo Dài Quốc phục“gìn giữ cho muôn đời sau”

Đề xuất của Quốc Phục

Đề xuất của Quốc Phục