Kết luận về Quốc Phục

Thứ bảy 28.12.2012

Tôi luôn tin rằng Áo dài Việt Nam là nguồn tài nguyên to lớn và vô cùng quý giá, đầy ý nghĩa nhân văn, mang linh hồn văn hóa của đất nước Việt Nam - ngàn năm văn hiến.

Áo dài - dấu ấn đã được cha ông ta kỳ công sáng tạo, dựng xây để được lưu truyền lại cho con cháu đời đời…

Kết luận về Quốc phục

Vậy hãy khai thác nguồn tài nguyên quý giá này, hãy cùng chung vai góp sức, gìn giữ, sáng tạo, xây dựng và ủng hộ tốt nhất để “Quốc Phục” này được nâng niu và gìn giữ cho muôn đời sau.

Từ nay, con cháu Việt Nam ngày càng thành đạt, thịnh vượng, thể hiện tài năng, vinh danh nòi giống dựa trên nền tảng văn hiến, là con rồng của thế giới!

(Kính mong được có cơ hội trình bày kỹ ý tưởng và đề nghị này cùng Nhà Nước)