Trang Sức Bộ

Kiềng Rồng Phụng

Mã sản phẩm: VK600010

Chất liệu: Vàng 12K + KC 3 li 6

Trọng lượng: 41,56g

Giá: 84,251,000đ

Cùng danh mục

Trang Sức Bộ