Minh họa của Quốc Phục

Thứ bảy 28.12.2012

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chủ tịch HĐQT Trung Nguyên nhận xét: “ Chúng ta phải tự hào về văn hóa Việt Nam, về áo dài, áo dài rất đẹp, rất ấn tượng…”.

Minh họa của Quốc Phục

Minh họa của Quốc Phục

Minh họa của Quốc Phục

Minh họa của Quốc Phục

Minh họa của Quốc Phục

Minh họa của Quốc Phục

Minh họa của Quốc Phục