• Kính trình về Quốc Bảo

  Kính trình về Quốc Bảo

  Nhằm hưởng ứng công tác tuyên truyền toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và...

 • Bức tâm thư về Quốc Bảo

  Bức tâm thư về Quốc Bảo

  “Quốc Bảo” là công trình chọn lọc của thế kỷ, tiêu biểu của thế giới. Vì vậy toàn thể dân tộc Việt Nam từ già đến trẻ, từ nông thôn đến thành thị, từ...

 • Giải trình về Quốc Bảo

  Giải trình về Quốc Bảo

  “Quốc Bảo” hình thành là dấu hiệu hội tụ tư tưởng lãnh đạo, tinh thần đoàn kết của nhân dân trên dưới một lòng hướng vào tương lai xây dựng đất nước.

 • Mục đích đề xuất Quốc Bảo

  Mục đích đề xuất Quốc Bảo

  Bác đã tạo ra ngày 2-9 là một ngày huyền thoại đối với dân tộc Việt Nam. Bác được nhân dân tôn vinh là vị Thánh của dân tộc…

 • Mục tiêu và ý nghĩa Quốc Bảo

  Mục tiêu và ý nghĩa Quốc Bảo

  Xây dựng “Quốc Bảo” ra đời là đánh dấu sự hưng thịnh Quốc gia...

 • Giá trị lịch sử về Quốc Bảo

  Giá trị lịch sử về Quốc Bảo

  Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản “Tuyên ngôn Độc lập” , khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

 • Giá trị về Quốc Bảo

  Giá trị về Quốc Bảo

  “Quốc Bảo” mang giá trị thiêng liêng về tâm linh, một kiệt tác được cảm nhận bởi mọi giác quan của tình yêu vĩnh hằng.

 • Giá trị văn hóa về Quốc Bảo

  Giá trị văn hóa về Quốc Bảo

  Mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa đều có một tín ngưỡng riêng để tôn thờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tôn giáo, chính là nền văn hóa để chúng ta luôn tự hào và tôn thờ cùng bạn bè thế giới.

 • Vị trí Thờ Quốc Bảo

  Vị trí Thờ Quốc Bảo

  Kinh thành Thăng Long xưa và Hà Nội ngày nay là trung tâm chính trị là điểm son sáng ngời, khẳng định là thủ đô duy nhất và chỉ một...

 • Hình thức và Tiến Độ dự kiến

  Hình thức và Tiến Độ dự kiến

  Dự án “Quốc Bảo” Việt Nam - Tượng Hồ Chí Minh bằng vàng ròng, được thực hiện bằng kinh phí của xã hội đóng góp và hiến tặng Quốc gia.

 • Thời cơ chiến lược không thể bỏ qua

  Thời cơ chiến lược không thể bỏ qua

  Bảo vật "Quốc Bảo" là vật chứng của sự kiện lớn 2.9.2009 - 10.10.2010 và là hiện thân linh thiêng của vị nhân tài kiệt xuất về văn hóa chính trị .

 • Kết luận về Quốc Bảo

  Kết luận về Quốc Bảo

  Hồ Chí Minh là lý do và văn hóa, tư tưởng Hồ Chí Minh là điều chúng ta nên tôn thờ và giữ gìn như một Quốc Bảo.

  • CỬU LONG JEWELRY - VINCOM HCM

   B1-19, Vincom 70-72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM
   Điện thoại: 0938244179

   CỬU LONG JEWELRY - TRÀNG TIỀN PLAZA

   L3 - 32, Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
   Điện thoại: (024) 32668285 - 0919 802 602

   CỬU LONG JEWELRY - VINCOM ĐÀ NẴNG

   L2 - 5D, Vincom Đà Nẵng, 910 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
   Điện thoại: (0236) 3652123 - 0905801100

  CLJ - Vincom HCM
  CLJ - Vincom HCM

  B1-19, Vincom 70-72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, HCM
  Điện thoại: 0938244179

  CLJ - Trang Tien Plaza, Ha Noi
  CLJ - Trang Tien Plaza, Ha Noi

  L3 - 32, Tràng Tiền Plaza, 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 32668285 - 0919 802 602

  CLJ - Vincom Da Nang
  CLJ - Vincom Da Nang

  L2 - 5D, Vincom Đà Nẵng, 910 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
  Điện thoại: (0236) 3652123 - 0905801100