Sản phẩm

 • Bông tai Ruby Bông tai Ruby

  MÃ SẢN PHẨM

  150.000.000đ

 • Bông tai đá Peridot Bông tai đá Peridot

  MÃ SẢN PHẨM

  29.997.000đ

 • Bông tai giọt nước Bông tai giọt nước

  MÃ SẢN PHẨM

  21.079.000đ

 • Hoa tai chữ Hỷ Hoa tai chữ Hỷ

  MÃ SẢN PHẨM

  15.479.000đ

 • Kiềng chữ Hỷ Kiềng chữ Hỷ

  MÃ SẢN PHẨM

  99.000.000đ

 • Kiềng Rồng Phụng Kiềng Rồng Phụng

  MÃ SẢN PHẨM VK600010

  84.251.000đ

 • Bộ trang sức vàng màu Bộ trang sức vàng màu

  MÃ SẢN PHẨM

  14.796.000đ

 • Bông tai vàng màu Bông tai vàng màu

  MÃ SẢN PHẨM

  9.797.000đ