Trang Sức Bộ

Trang sức bộ CLJ001

Mã sản phẩm: CLJ001

Bông: 12.979.000đ
Mặt: 8.979.000đ
Dây: 3.679.000đ
Nhẫn lẻ: 11.979.000đ

Chất liệu: Vàng trắng 18K + Đá Citrine + Xoàn Pháp

Giá: 37,616,000đ

Cùng danh mục

Trang Sức Bộ