Triển lãm cưới 2013 Love Paradise tại White Palace

Chủ nhật 06.08.2017