Ý nghĩa của Quốc Phục

Thứ bảy 28.12.2012

Áo dài Doanh nhân là sự chuyển tiếp và quảng bá văn hóa ngàn năm vô cùng quý giá của Việt Nam do cha ông ta để lại mà thế hệ ngày nay phải có trách nhiệm hoàn thiện và phát triển để “Gìn Giữ Cho Muôn Đời Sau”.

Ý nghĩa của Quốc Phục

Áo dài là một báu vật trong văn hóa thời trang Việt Nam mà các thế hệ sau xứng đáng được thừa hưởng và phải có trách nhiệm bảo tồn báu vật đó đến muôn đời.

Tâm điểm của chương trình là tạo ra một sự thay đổi lớn trong dịp kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, cùng với sự đồng thuận cao với các cấp có thẩm quyền nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện khát vọng định vị hình ảnh của Doanh nhân Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Ý nghĩa của Quốc Phục

Từ nay trở đi, tất cả các công dân Việt Nam khi xuất hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ quốc gia nào cũng tự hào được mang trên mình Quốc Phục Việt Nam tất cả chung một màu cờ sắc áo để thể hiện một Việt Nam hòa bình, phát triển đầy tính nhân văn