Bông tai giọt nước

Bông tai giọt nước

Mã sản phẩm:

Chất liệu: vàng 14K + xoàng Pháp

Trọng lượng: 7.1g

Giá: 21,079,000đ