Nhẫn cưới 024

Mã sản phẩm: 024

Chất liệu: Vàng đỏ + Vàng trắng 12K + Xoàng Pháp
Trọng lượng: 6g

Giá: 12,655,000đ