Trang sức bộ CLJ001

Trang sức bộ CLJ001

Mã sản phẩm: CLJ001

Bông: 12.979.000đ

Mặt: 8.979.000đ

Dây: 3.679.000đ

Nhẫn lẻ: 11.979.000đ

Chất liệu: Vàng trắng 18K + Đá Citrine + Xoàn Pháp

Giá: 37,616,000đ