Trang sức bộ CLJ0022

Trang sức bộ CLJ0022

Mã sản phẩm: VK600012

Chất liệu: Vàng màu + đá Ruby

Giá: Call