Trang sức bộ CLJ006

Trang sức bộ CLJ006

Mã sản phẩm: CLJ006

Bông: 13.579.000đ
Mặt: 12.579.000đ
Dây: 4.229.000đ
Nhẫn lẻ: 12.579.000đ

Chất liệu: Vàng trắng + Vàng đỏ + Vàng hồng 18K + Xoàn Pháp

Giá: 43,366,000đ