Trang sức bộ CLJ010

Trang sức bộ CLJ010

Mã sản phẩm: CLJ010

Bông: 12.979.000đ

Mặt: 8.979.000đ

Dây: 3.679.000đ

Nhẫn: 11.979.000đ

Chất liệu: Vàng trắng 18K + Xoàn Pháp + Đá ruby

Giá: 37,616,000đ