Trang sức bộ CLJ0208

Trang sức bộ CLJ0208

Mã sản phẩm: CLJ0208

Hoa tai: 15.579.000đ

Mặt dây: 15.579.000đ

Chất liệu: Vàng trắng 18K + Xoàn Pháp

Giá: 31,158,000đ