Trang sức bộ

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Mã sản phẩm: 0045 Chất liệu: Vàng trắng,vàng đỏ Tuổi vàng: 12K Loại hột: Đá xoàn pháp( 2 viên 2ly…

Mã sản phẩm: 0058 Chất liệu: Vàng đỏ( xi xước vàng trắng) Tuổi vàng: 14K Loại hột: Không Trọng lượng:…

Mã sản phẩm: 05 Chất liệu: Vàng đỏ + Vàng trắng 12K + đá XP’ Trọng lượng: 6g Giá: 11,720,000đ