Hoa Tai

Bông tai Ruby

Mã sản phẩm:

Chất liệu: vàng màu + đá Ruby

Giá: 150,000,000đ

Cùng danh mục

Hoa Tai