Trang sức bộ

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random
Trang sức bộ CLJ001

Mã sản phẩm: CLJ001 Bông: 12.979.000đ Mặt: 8.979.000đ Dây: 3.679.000đ Nhẫn lẻ: 11.979.000đ Chất liệu: Vàng trắng 18K + Đá…

Trang sức bộ CLJ006

Mã sản phẩm: CLJ006 Bông: 13.579.000đ Mặt: 12.579.000đ Dây: 4.229.000đ Nhẫn lẻ: 12.579.000đ Chất liệu: Vàng trắng + Vàng đỏ…

Mã sản phẩm: 024 Chất liệu: Vàng đỏ + Vàng trắng 12K + Xoàng Pháp Trọng lượng: 6g Giá: 12,655,000đ