Trang sức bộ

Sort by: Latest / Likes / Comments / Random

Mã sản phẩm: 10 Chất liệu: Vàng đỏ + Vàng trắng 12K + đá XP’ Trọng lượng: 5g Giá: 9,850,000đ

Trang sức bộ CLJ010

Mã sản phẩm: CLJ010 Bông: 12.979.000đ Mặt: 8.979.000đ Dây: 3.679.000đ Nhẫn: 11.979.000đ Chất liệu: Vàng trắng 18K + Xoàn Pháp…

Mã sản phẩm: 0058 Chất liệu: Vàng đỏ( xi xước vàng trắng) Tuổi vàng: 14K Loại hột: Không Trọng lượng:…

Mã sản phẩm: 0045 Chất liệu: Vàng trắng,vàng đỏ Tuổi vàng: 12K Loại hột: Đá xoàn pháp( 2 viên 2ly…

Mã sản phẩm: 09 Chất liệu: Vàng đỏ + Vàng trắng 12K + đá XP’ Trọng lượng: 5g Giá: 9,850,000đ